Sellel aastal toimus malev 8.-19. augustini. Tänavu osales malevas 70 noort, kelle hulgas oli 7 ukrainlast. Malevlased jagunesid 12 erinevasse gruppi. Heakorra- ja lasteaiagruppides töötas kõige rohkem malevlasi ning nad jaotati väiksemateks gruppideks. Tööpäevad kestsid 4 tundi ning pärast lõunapausi toimusid õhtused ühistegevused. Malevased võtavad kaasa töökogemuse ja uued sõbrad.
 

Töökohad

Muuseum


Muuseumis töötava 2 noore ülesanne on hoida muuseum korras.

Raamatukogu


Raamatukogus töötavad 6 malevlast on jagatud kahte gruppi: Algkooli raamatukogu ja Harju Maakonnaraamatukogu. Nende töö on raamatute korrastamine, tembeldamine ja ette valmistamine.

Projekt


Projektirühmas töötanud 4 noort tegid taotluseid, reklaami ning korraldasid töötuba.

Lasteaed


Lasteaedades töötab 19 noort, kes on jaotatud 3 lasteaeda: Rukkilille lasteaed, Sipsiku lasteaed ja Miki lasteaed. Malevlaste ülesanne on hoida lasteaia ümbrus korras, mängida lastega ning hoolitseda nende eest.

Suurte malev


Suurte malevas töötab 2 noort kes korraldavad malevat 16-19 aastastele.

Vaarikas Vahukoorega


Vaarikas töötavad 4 noort hoolitsevad selle eest, et Vaarikas Vahukoorega saaks omale kodulehe. Samuti korraldavad nad maleva lõpupidu.

Meedia


Meedias töötab 4 noort, kes koostavad malevast video ning hoolitsevad selle eest, et malevas toimuv jõuab sotsiaalmeediasse.

Heakord


Heakorras töötab tänavu 13 noort, kes on jagatud kaheks erinevaks grupiks: Noortekeskuse heakord ja Terviseradade heakord. Nende ülesanne on hoida korras Keila ümbrus.

Foorumteater


Foorumteatris korraldavad 8 noort etendust, mida hiljem ka teistele malevlastele esitada tuleb. Malevlased töötavad mängides.

Sotsiaalkeskus


Sotsiaalkeskuses töötab 2 malevlast, kes koristavad ja abistavad pisitöödega.

Keila Õpilasmalev 2022 video