See aasta osales Keila noortemalevas 60 noort. Noored said endale meelepärase töö kümne erineva valdkonna seast ning tegelesid sellega 9 päeva. Tööpäev kestis 4 tundi ning pärast tööd oli lõunapaus ning seejärel toimusid ühistegevused. Heakorratööde rühmas ning lasteaias tegutses kõige rohkem noori. Malevast võtsid kõik kaasa ühe korraliku töökogemuse.

Töökohad


Projekt


Projekti rühmas töötab 9 noorukit. Nemad õpivad projekte tegema ja korraldavad üritusi. Rühmajuht on LIsett Liiv.

Meedia


Meedia rühmas töötab 5 noort. Nende töö on maleva tegevusi jäädvustada ja kajastada. Rühmajuht on Geter Ehrenpreis.

Raamatukogu


Raamatukogus on abiks 3 noort, kes komplekteerivad ja tembeldavad raamatuid. Rühmajuht on Varje Mägi.

Foorum


Foorum rühmas töötab 9 noort. Nemad valmistavad ette foorumteatrietendust. Rühmajuht on Laivi Tammejuur.

Algkoolimaja


Algkoolimajas töötab 4 noort, kes aitavad korrastada raamatukogu.
 

Muuseum


Muuseumis töötab kaks mürsikut. Nemad koristavad varakambreid ja hoiuruume. Rühmajuht on Gea Mossin.

Lasteaed


Lasteaias töötab 12 noort. Noored jagunesid kahte lasteaeda. Nemad on lasteaias abiks lastega tegeledes ja rohides.

Vaarikas Vahukoorega


Vaarikas vahukoorega on käsitöösalong. Seal töötab 3 noort, kes on käsitöölaagris abijuhid. Rühmajuht on Riine Plees.

Sotsiaalkeskus


Sotsiaalkeskuses töötab 2 noorukit. Nad koristavad vanu kortereid, et uued inimesed saaksid sisse kolida. Rühmajuht on Pille Muraveski.

Heakorratööd


Heakorratööde rühmas tegutseb 12 mürsikut. Noored aitavad hoida Keila linnas puhtust ja korda. Rühmajuhid on Moonika Tsilk ja Gethe Kooli.