Sel aastal toimus malev 7.- 18. augustini. Tänavu osales malevas 72 noort, nende hulgas oli 9 ukrainlast. Malevlased jagati kaheksaks grupiks ning kõik said endale meelepärase töö. Kõige rohkem noori oli heakorra rühmades ja lasteaedades. Maleva tööpäev kestis 4 tundi, peale seda oli noortel lõunapaus ning päevad lõppesid ühiste õhtuste tegevustega.

Töökohad

Muuseum


Muuseumis töötanud 2 noort tegelesid muuseumi korrastamise ning meisterdamisega.

Heakord


Heakorras töötanud 16 noort jagati kaheks grupiks. Üks rühm tegeles terviseradade juures ning teine muuseumi ümbruses ja kirikuaias. Heakorra ülesanneteks olid rohimine, koristamine ja Keila ümbruse korras hoidmine.

Lasteaed


Lasteaias töötanud malevlased oli jaotatud kolme lasteaeda: Miki lasteaeda, Vikerkaare lasteaeda ja Sipsiku lasteaeda. Nende ülesanded olid lastega mängimine, siseruumide koristamine, lastega jalutamine ja lasteaia ümbruse koristamine.

Raamatukogu


Raamatukogus tegid tööd 9 noort, kes olid jagatud Algkooli raamatukogu ja Harju Maakonnaraamatukogu vahel. Malevlased pidid korrastama, sorteerima ja ettevalmistama raamatuid.

Sotsiaalkeskus


Sotsiaalkeskuses töötanud 2 malevlast tegelevad teiste aitamisega, vanuritega lauamängude mängimisega ja meisterdamisega.

Meedia


Meedias hoolitsevad 5 noort selle eest, et kõik malevas toimuv jõuaks sotsiaalmeediasse. Nad kirjutavad ka artikli, teevad kodulehe ja maleva video.

Foorumteater


Foorumis õpivad 8 malevlast üksteist tundma läbi suhtlusmängude ning maleva lõpuks valmib foorumteatri etendus.

Projekt


Projektis töötanud 5 noort tegelesid lõpupeo korraldamisega, töötubadega, projekti kirjutamisega, reklaami ja taotlustega.

Malev 2023 galerii

Malev 2023 video